شخصی سازی قالب سایت

3,500,000 تومان

مواردی که در شخصی سازی قالب انجام می‌شود شامل موارد زیر است:

  1. تمامی اطلاعات موجود در صفحه تماس با ما
  2. توضیحات و عکسهای صفحه درباره ما
  3. دسته بندی محصولات
  4. چینش منوی سایت
  5. تغییر اطلاعات و موارد موجود در فوتر سایت
  6. اصلاحات صفحه اصلی شامل تصاویر دسته بندی‌ها و ردیفهای نمایش محصولات
  7. متن صفحه قوانین و شرایط سایت

call